Regulamin prywatności

 • Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych
 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Klientów Sklepu Internetowego w związku z zakupami jest Sprzedawca. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Użytkowników, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji oraz rozliczenia usług świadczonych przez Sprzedawcę.
 2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 4. Osoby fizyczne w celu dokonania zakupu, powinny wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie:
 • swojego imienia i nazwiska,
 • adresu dostawy zamówienia wraz z nazwą kraju,
 • adresu e-mail,
 • numeru telefonu kontaktowego dla firmy kurierskiej,
 1. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:

Administrator zapewnia Użytkownikom, w szczególności:

 • prawo wglądu do własnych danych,
 • prawo żądania aktualizacji danych,
 • prawo do odwołania przetwarzania danych osobowych
 • prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.
 1. Użytkownik w każdym momencie ma prawo do usunięcia swoich danych osobowych i do dokonania ich zmianyw bazie danych Sklepu. W tym celu obowiązany jest wysłać na adres email rodo@miedziowo.pl stosowną wiadomość.
 2. Dane podawane przez Użytkownika są zbierane i wykorzystywane do realizacji zamówień, celów księgowych, prezentowania aktualnej oferty Sklepu drogą mailową (w przypadku wyrażenia zgody) oraz do kontaktowania się z Użytkownikiem w ramach obsługi Sklepu oraz do innych czynności związanych z wykonywaniem umowy o świadczenie usług w ramach Sklepu.
 3. Dane Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 4. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Sprzedawcę drugiej stronie treści zawieranej umowy:
 • Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.
 • Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.
 • Ciasteczka (cookies)

Sklep korzysta również z plików cookies celem zbierania innych, nieosobowych danych. Pliki cookies są niewielkimi plikami tekstowymi, które są przechowywane przez Twoją przeglądarkę. Zawierają zbiory informacji, które są zapisywane na Twoim komputerze, kiedy odwiedzasz nasz Sklep. Następnie, podczas każdej kolejnej wizyty są wysyłane z powrotem do Sklepu, z którego zostały pobrane lub do innego, który rozpoznaje dany plik cookie.

W ramach naszego Sklepu pliki cookies są wykorzystywane w celu:

 1. świadczenia usług;
 2. dostosowania zawartości naszego Sklepu do Twoich preferencji oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać Twoje urządzenie i odpowiednio wyświetlić Sklep, dostosowany do Twoich indywidualnych potrzeb;
 3. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszego Sklepu, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;
 4. prezentacji reklam w sposób dopasowany do Twoich wyjątkowych potrzeb i zainteresowań oraz Twojego miejsca zamieszkania;
 5. zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności naszego Sklepu.

W ramach naszego Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:

 1. sesyjne – są to pliki tymczasowe, które przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia Sklepu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej); oraz
 2. stałe – są to pliki przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach tych plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Ciebie.

Ze względu na cel w ramach naszego Sklepu stosujemy następujące rodzaje plików cookies:

 1. wymagane pliki cookies – są to pliki niezbędne dla sprawnego poruszania się po Sklepie i korzystania z wszystkich funkcji naszego Sklepu. Zgoda użytkownika na korzystanie przez nas z tych plików cookies nie jest wymagana;
 2. pliki cookies wydajności – zbierają informacje na temat sposobu korzystania z naszego Sklepu przez użytkownika, m.in. najczęściej odwiedzanych stron oraz komunikatów o wystąpieniu błędów. Nie zbierają informacji identyfikujących użytkowników. Ich celem jest poprawa działania Sklepu;
 3. pliki cookies funkcjonalności – pliki te pozwalają witrynie zapamiętać wybory, jakich (o ile w ogóle) dokonuje użytkownik (nazwa użytkownika, język lub region) i dostarczyć funkcje dostosowane do indywidualnych potrzeb (o ile takie funkcje są dostępne). Na przykład, witryna może posłużyć do zapamiętywania zmian rozmiaru tekstu, czcionki i innych zindywidualizowanych elementów strony internetowej. Informacje zbierane w takich plikach są anonimowe i nie śledzą aktywności użytkowników na innych witrynach;
 4. pliki cookies reklamowe – pomagają w dostarczaniu reklam odpowiadających zainteresowaniom użytkownika. Mogą zbierać informacje o zwyczajach korzystania z przeglądarek i dostosować treść reklamy do zainteresowań użytkownika;
 5. pliki cookies statystyczne – służące do zliczania statystyk dotyczących naszego Sklepu.
 6. pliki cookies podmiotów trzecich – Google Analytics w celu oceny użyteczności strony oraz poprawie jej funkcjonowania. Więcej można się dowiedzieć na stronie: google.com/analytics/learn/privacy.html. Zarówno Sklep, jak również Google nie będą łączyć ani próbować łączyć adresu IP z danymi użytkownika komputera. Nie będziemy łączyć danych zebranych w ramach naszego Sklepu z żadnymi danymi osobowymi z innych źródeł, o ile wspomniane wyżej informacje nie zostaną jawnie zamieszczone przez ich właściciela. Sklep nigdy nie użyje takich narzędzi, oraz nie pozwoli na to również osobą trzecim, w celu śledzenia lub zbierania danych osobowych osób odwiedzających witrynę.